Vid frågor angående databasen och dess innehåll var vänlig kontakta:

Utrikesdepartementet
Enheten för Central- och Östeuropa
SE-103 39 Stockholm
Tel: 08-405 10 00
Fax: 08-723 11 76

Raoul Wallenberg
Databas över vittnesmål och dokument

Raoul Wallenberg "Raoul Wallenberg – Databas över vittnesmål och dokument" är en databas innehållande sökbar information om två typer av dokument i Raoul Wallenbergärendet:
  • Alla vittnesmål rörande Raoul Wallenberg från 1944 fram till idag.
  • Alla ryska/sovjetiska dokument rörande Raoul Wallenberg erhållna från ryska/sovjetiska arkiv.
Sökning bland dokumenten och vittnesmålen kan göras med avseende på en rad olika kriterier (se Hjälp). Dokumenten respektive vittnesmålen kan också visas i sin helhet på skärmen (i pdf-format) och skrivas ut.

Databasen är avsedd att tjäna som ett hjälpmedel vid vidare forskning och arkivsökning i ärendet.