Detaljer för vittnesmålet:

von Hinkeldey Heinz-Helmut

Tidpunkt för vittnesmålet:
Uppgift saknas
Tidpunkt för avgivandet: 1956.01.30
Typ av vittnesmål: Skriftligt
Typ av vittne: Förstahandsvittne
Sammanfattning: Ur Vitboken 1957 Tillfångatogs i Bukarest den 1 september 1944. Flögs till Moskva och Lefortovofängelset. Satt i cell 149 på tredje våningen fram till mars 1948. Hans cellkamrater under den tiden var Laarmann, Waschkau, Piekenbrock, Zechlin samt Dietl. Knackade med cell 150 i vilken Rensinghoff, Rantzau och Wallenstein satt. Så småningom upprättades direkt kontakt med Wallenberg och Roedel. De satt i en cell snett ovanför cell 149, dvs. ovanför 150 eller 151, antagligen med nummer 202 eller 203. Genom Rensinghoff i cell 150 kom ett sista meddelande från Wallenberg och Roedel, som löd: "Vi förs bort". Tidpunkten är dock oklar för detta meddelande.
Personer nämnda: Bergemann Willy
Dietl Albert
Garbea
Gerstenberg
Haus
Laarmann Albert
Piekenbrock
Rensinghoff Bernhard
Roedel Willy
Röstel Hans Joachim
von dem Böckemhoff
von Hinkeldey Heinz-Helmut
von Rantzau Josias
von Stritzky Arnold
Wallenberg Raoul
Wallenstein Ernst Ludwig
Waschkau Günther
Zechlin Erich
Ziervogel
Organisationer nämnda: NKGB/Lefortovofängelset
Svenska beskickningen i Moskva
Tyska beskickningen i Bukarest
Land: Sovjetunionen
Stad: Moskva Moskva
Plats: Lefortovofängelset
Kommentar: Cell 202 eller 203
Källa:
Originaldokument saknas