Detaljer för vittnesmålet:

Wallenstein Ernst Ludwig

Tidpunkt för vittnesmålet:
Uppgift saknas
Tidpunkt för avgivandet: 1956.02.01
Typ av vittnesmål: Skriftligt
Typ av vittne: Förstahandsvittne
Sammanfattning: Ur Vitboken 1957 Ernst Wallenstein sattes i Lefortovofängelset den 7 september 1955. Han delade därefter cell med Roedel, Langer, Supprian, Rensinghoff samt Rantzau. Han upprättade knackningsförbindelse med Pörzgen, Mohrmann, de Mohr, ytterligare en italienare, von Hinckeldey, Laarmann samt Piekenbrock. Han hade också förbindelse med Wallenberg och Roedel från årsskiftet 1945/46. Wallenberg höll då på att författa en protestskrivelse som skulle skickas till Stalin. Wallenstein utfrågades aldrig om Wallenberg.
Personer nämnda: de Mohr Claudio
Laarmann Albert
Langer Franz
Mohrmann Anton
Piekenbrock
Pörzgen
Rensinghoff Bernhard
Roedel Willy
Stalin Josef V
Supprian Karl
von Hinkeldey Heinz-Helmut
von Rantzau Josias
Wallenberg Raoul
Wallenstein Ernst Ludwig
Organisationer nämnda: NKGB/Lefortovofängelset
Svenska regeringen
Tyska beskickningen i Bukarest
Land: Sovjetunionen
Stad: Moskva Moskva
Plats: Lefortovofängelset
Kommentar:
Uppgift saknas
Källa:
Originaldokument saknas