Detaljer för vittnesmålet:

Rensinghoff Bernhard

Tidpunkt för vittnesmålet:
Uppgift saknas
Tidpunkt för avgivandet: 1956.02.13
Typ av vittnesmål: Skriftligt
Typ av vittne: Förstahandsvittne
Sammanfattning: Ur Vitboken 1957 Rensinghoff blev tillfångatagen den 2 september 1944 i Bukarest och blev förd till Moskva och Lefortovofängelset. Hans medfångar var von Rantzau, Wallenstein. Han upprätthöll livlig kontakt med Wallenberg och Roedel. De var båda ivriga knackare. I början användes knackningen till att gemensamt författa en protestskrivelse till Stalin från Wallenberg. Wallenberg kallades kort före sin förflyttning till förhör. Det var hans första verkliga förhör. Till slut kom ett kort meddelande "Vi förs bort", någongång under 1946, antagligen under hösten.
Personer nämnda: Bergemann Willy
Braun Max
Fuchs Klaus
Gentsch
Mohnke Wilhelm
Rensinghoff Bernhard
Roedel Willy
Röstel Hans Joachim
Stalin Josef V
Styhler Helmut
Supprian Karl
von Rantzau Josias
Wallenberg Raoul
Wallenstein Ernst Ludwig
Organisationer nämnda: NKGB/Lefortovofängelset
Svenska regeringen
Svenska beskickningen i Moskva
Tyska beskickningen i Bukarest
Röda Korset
Tyska vetenskapsinstitutet i Bukarest
Land: Sovjetunionen
Stad: Moskva Moskva
Plats: Lefortovofängelset
Kommentar:
Uppgift saknas
Källa:
Originaldokument saknas